• کلاس تکمیلی درجه 2 به میزبانی استان تهران

آرشیو اخبار

مصاحبه

صدور کارت مربیان

میدان فلسطین میعادگاه ورزشکاران برای راهپیمایی روز جهانی قدس تجمع جامعه ورزش و جوانان برای راهپیمایی روز جهانی قدس از ساعت 10:30 روز جمعه در میدان فلسطین آغاز می شود . به گزارش سايت انجمن پیلاتس  و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، ....

ادامه

سمینار تخصصی پیلاتس با رویکرد جدید ویژه آقایان و بانوان در استان همدان برگزار می شود.     سمینار تخصصی پیلاتس با رویکرد جدید ویژه آقایان و بانوان در استان همدان برگزار می شود. سمینار دور روزه تخصصی پیلاتس با رویکرد جدید به صورت سراسری  (ویژه بانوان-آقایان) دارای 20 امتی ....

ادامه

رابطه بین پیلاتس و دیابت با توجه به مزیت ورزش پیلاتس  میتوان گفت که انجام این فعالیتها، خطر بروز آسیبهاي ناشی از صدمات مفصلی و عضالنی را که در اثر انجام حرکتهاي پرتابی ایجاد میشوند کاهش میدهد و در هر مکان )خانه، محل کار، فضاي باز و بسته ...( و براي هر قشري از افراد جامعه از جمله سالمندان نی ....

ادامه

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد که سال 98 یک سال متفاوت همراه با آغاز یک تحول در نگرش،رویکرد و فعالیت ها و اقدام در ورزش همگانی باشد.       معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد که سال 98 یک سال متف ....

ادامه

سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی در برنامه صبح و نشاط گفت : ورزش باید به عنوان یک باور اجتماعی در ذهن مردم جای بگیرد و تمام نهاد هایی که حوزه آموزش منابع انسانی را در اختیار دارند، بایستی به اصلاح نگرش مردم درباره ورزش و تندرستی بپردازند.     به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگا ....

ادامه