• کلاس تکمیلی درجه 2 به میزبانی استان تهران

آرشیو اخبار

مصاحبه

صدور کارت مربیان

اخبار برگزاری دوره مربیگری درجه 2 پیلاتس شهریور 1397 اکنون که رشحات امواج بیکران الهی شامل حالمان شده و مقدراتش بر این تعلق یافته که جهت تعمیم و تعمیق فرهنگ ورزشی مردم شریف میهن اسلامی ایران گامی هرچند ناچیز برداریم خداوند را شاکریم, با عنایت به اینکه اعضای محترم انجمن پیلاتس ایران و تمامی پیلاتس ....

ادامه

به گفته روابط عمومی انجمن پیلاتس در روز سمینار تخصصی پیلاتس که در تاریخ 17 مرداد ماه در تهران برگزار شد انجمن پیلاتس به عنوان انجمن برتر فدراسیون و از سوی دکتر علی مجدآرا ریاست فدراسیون نشان شایستگی به ایمان متقیان نژاد اهدا شد . موفقیت ادامه دارد ....

ادامه

ایمان متقیان نژاد در این سالها موفق عمل کرد . در روز همایش انجمن ها و کمیته های فدراسیون ورزشهای همگانی که در تهران مورخ 17 مرداد برگزار شد انجمن پیلاتس را به عنوان انجمن برتر فدراسیون معرفی شد . موفقیت ادامه دارد ....

ادامه

در نشست هم اندیشی رییس فدراسیون با روسای انجمن ها و کمیته های تحت پوشش انجمن های فدراسیون ورزشهای همگانی نشان شایستگی دریافت کردند / انجمن پیلاتس انجمن برتر فدراسیون در سال 96 گردهمایی بزرگ روسای انجمن ها و کمیته های تحت پوشش فدراسیون ورزش های همگانی ....

ادامه