• کلاس تکمیلی درجه 2 به میزبانی استان تهران

آرشیو اخبار

مصاحبه

صدور کارت مربیان

برگزاری اولین دوره مربیگری درجه 2 ویژه بانوان دوره مربیگری درجه 2 پیلاتس ویژه بانوان با حضور مدرس بین المللی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، سومین دوره مربیگری درجه 2 پیلاتس ویژه بانوان درتاریخ 97/6/11 پ با حضور مدرس بین المللی برگزار شد. این دوره که برای ارتقای س ....

ادامه

برگزاری اولین دوره مربیگری پیلاتس ویژه آقایان درجه 2 پیلاتس اولیندوره مربیگری درجه 2 پیلاتس ویژه آقایان پس از دوازده سال با حضور مدرس بین المللی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، اولین دوره مربیگری درجه 2 پیلاتس ویژه آقایان د ....

ادامه

به گفته روابط عمومی انجمن پیلاتس کلاس مربیگری درجه 2 بانوان با توجه به استقبال مربیان درجه 3 به پایان رسید . گفتی است تا روز پنج شنبه مورخ دوم شهریور ثبت نام ها تکمیل شده و دیگر به هیچ عنوان ثبت نام پذیرفته نمیشود . این دوره از مربیگری از تاریخ 11 شهریور الی 15 شهریور در تهران برگزار میشود . آ ....

ادامه

اخبار برگزاری دوره مربیگری درجه 2 پیلاتس شهریور 1397 اکنون که رشحات امواج بیکران الهی شامل حالمان شده و مقدراتش بر این تعلق یافته که جهت تعمیم و تعمیق فرهنگ ورزشی مردم شریف میهن اسلامی ایران گامی هرچند ناچیز برداریم خداوند را شاکریم, با عنایت به اینکه اعضای محترم انجمن پیلاتس ایران و تمامی پیلاتس ....

ادامه