قوانین مربوط برای شرکت در دورههای مربیگری پیلاتس

قوانین مربوط به شرکت در دوره های مربیگری پیلاتس درجه 3

 

1-    در دست داشتن سطح یک، که مدت 4 ماه از تاریخ صدورآن گذشته باشد.

2-    معرفی نامه از استان مربوطه یا مربی مربوطه

3-    ارسال مدارک مورد نیاز به صندوق پستی شماره 415-16415 بنام انجمن پیلاتس، که زمان برگزاری دوره درسایت اعلام میگردد.

4-لازم به ذکر است افرادی که مدرک تحصیلی آنها تربیت بدنی و علوم ورزش میباشد  لازم به گذراندن دوره های تئوری نمیباشد.

 

قابل توجه هر دورهی که قرار است برگزار شود  هفته قبل از طریق سایت فدراسیون و انجمن اعلام میشود.