*** مدیران باشگاه ***

مدیران باشگاه جهت هماهنگی مربیان میتوانند با شماره  09336084720  تماس گرفته و درخواست خود را اعلام نمایند 

 

موفقیت ادامه دارد

 

افتخار ما خدمتگزاری به ورزش  ایران میباشد

موفقیت ادامه دارد