برگزاری اولین دوره مربیگری درجه 2 ویژه بانوان دوره مربیگری درجه 2 پیلاتس ویژه بانوان با حضور مدرس بین المللی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، سومین دوره مربیگری درجه 2 پیلاتس ویژه بانوان درتاریخ 97/6/11 پ با حضور مدرس بین المللی برگزار شد. این دوره که برای ارتقای س ....

ادامه

برگزاری اولین دوره مربیگری پیلاتس ویژه آقایان درجه 2 پیلاتس اولیندوره مربیگری درجه 2 پیلاتس ویژه آقایان پس از دوازده سال با حضور مدرس بین المللی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، اولین دوره مربیگری درجه 2 پیلاتس ویژه آقایان د ....

ادامه

به گفته روابط عمومی انجمن پیلاتس کلاس مربیگری درجه 2 بانوان با توجه به استقبال مربیان درجه 3 به پایان رسید . گفتی است تا روز پنج شنبه مورخ دوم شهریور ثبت نام ها تکمیل شده و دیگر به هیچ عنوان ثبت نام پذیرفته نمیشود . این دوره از مربیگری از تاریخ 11 شهریور الی 15 شهریور در تهران برگزار میشود . آ ....

ادامه

اخبار برگزاری دوره مربیگری درجه 2 پیلاتس شهریور 1397 اکنون که رشحات امواج بیکران الهی شامل حالمان شده و مقدراتش بر این تعلق یافته که جهت تعمیم و تعمیق فرهنگ ورزشی مردم شریف میهن اسلامی ایران گامی هرچند ناچیز برداریم خداوند را شاکریم, با عنایت به اینکه اعضای محترم انجمن پیلاتس ایران و تمامی پیلاتس ....

ادامه

به گفته روابط عمومی انجمن پیلاتس در روز سمینار تخصصی پیلاتس که در تاریخ 17 مرداد ماه در تهران برگزار شد انجمن پیلاتس به عنوان انجمن برتر فدراسیون و از سوی دکتر علی مجدآرا ریاست فدراسیون نشان شایستگی به ایمان متقیان نژاد اهدا شد . موفقیت ادامه دارد ....

ادامه