سیرجان میزبان سمینار تخصصی پیلاتس سمینار بزرگ رشته پیلاتس با شرکت ۳۰۰ نفر از علاقه مندان در شهرستان سیرجان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، سمینار بزرگ رشته پیلاتس در شهرستان سیرجان با شرکت ۳۰۰ نفر از علاقه مندان این رشته با ....

ادامه

آغاز شروع دوره مدرسی آقایان برای اولین بار در ایران با حضور 60 مربی برتر زشته پیلاتس 25 الی 28 فروردین 1397 با حضور مدرس جهانی این رشته   ....

ادامه