تاریخ شروع دوره مربیگری درجه 3 از تاریخ 20 /2 الی 2/25 به ادرس تهران / میدان هروی / خیابان وفامنش /کوچه مفتوحی غربی / کوچه مومنی پلاک 60 طبقه 4 ساعت شروع دوره 8:30 صبح  1/ زهرا حسن سلوقانی 2/طیبه برزجان 3/لیلا لوورز 4/فرزانه معظمی گودرزی 5/سارا احمدی 6/حدیث رحیمی 7/الهه نصری 8/راض ....

ادامه