پیلاتس جیست ؟ 1/ آراﻣش: ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت پیلاتس را ﺑﺎ آراﻣﺶ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آراﻣﺶ تنبلی ﻧﯿﺴﺖ 2/ ﺗﻣرﮐز: ﻻزﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺖ. ﺗﻔﮑﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﺣﺮﮐﺎت در ورزش پیلاتس  ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. ....

ادامه

نتایج آزمون تعیین سطح استان تهران تحت نظر هئیت همگانی استان تهران و انجمن پیلاتس مدرسین سر کار خانم ها : طهماسبی و رضایی  نتایج کارگاه استان تهران اسفند 92 سطح نام و نام خانوادگی ....

ادامه

متن کامل حکم انتصاب نایب رئیس اداری  بانوان  به گفته روابط عمومی انجمن پیلاتس سرکار خانم نوشین کلانی  با عرض سلام و احترام با عنایت به علاقمندی تجارب و تخصص حضرتعالی در مورد مدیریت ورزش به موجب این حکم از تاریخ 1393/1/19 به سمت نایب رئیس اداری بانوان انجمن پیلاتس منصوب می شوید . ا ....

ادامه

خدا را شاکریم که توانستم  سهم کوچکی جهت پیشرفت پیلاتس در میان ورزشکاران داشته باشیم و خمس و زکات ورزش خود را ادا کنیم .  روابط عمومی انجمن پیلاتس در نظر دارد با توجه به ثبت انجمن در تاریخ فروردین 1385 مراسم جشن تولد پیلاتس را در فروردین 1393 در تهران برگزار کند . در ضمن مراسم معارفه کمیته ....

ادامه

وزیر ورزش و جوانان در پیامی فرا رسیدن سال 1393 را به جامعه ورزش، جوانان و هموطنان عزیز تبریک گفت. به گزارش سايت انجمن پیلاتس  و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان؛ در پیام نوروزی دکتر محمود گودرزی آمده است: «زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواه ....

ادامه

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد رابه تمامی عزیزان و ورزشکاران تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان ....

ادامه