احتراما به استحضار میرساند از روز یک شنبه مورخه 1393/2/7 سرکار خانم شجاعی کمیته رسیدگی به باشگاههای که  دارای کلاس پیلاتس  استان تهران میباشد و مدیران باشگاههای که احتیاج به مربی رشته پیلاتس دارند میتواند با کمیته مربیان استان تهران تماس گرفته و درخواست مربی نمایند . شماره تماس 093313046 ....

ادامه

سلام خدایا گفتی بنده مومن قوی را دوست داری به ورزش روی آوردم تا مورد عنایت تو قرار گیرم پس مرا یاری ده تا در میادین ورزشی نمونه کاملی از یک قهرمان و پهلوان باشم .  چه میهمانی زیبایی بود فرشته های زمینی میزبان اعضای انجمن پیلاتس فدراسیون ورزشهای همگانی بودند طی این دیدار که در روز چهارشنبه مو ....

ادامه

پیلاتس کاهش وزن ، افزایش انرژی ، افزایش قدرت ، افزایش انعطاف پذیری و تناسب کل بدن انجمن پیلاتس در نظر دارد اولین دوره کلاس مربیگری بین الملل با حضور اساتید جهانی در ایران برگزار کند منتظر شرایط باشید. در گفتگو با خانم گلانی در مورد برگزاری کلاس با سایت انجمن گفت اولین دوره کلاس مربیگری بین الملل ....

ادامه

انجمن پیلاتس به منظور اشاعه و نظارت هر چه بیشتر رشته ورزشی پیلاتس در نظر دارد به مربیان پیلاتس کد فنی ارائه شود  . تمام مربیان بایستی تا تاریخ 1393/2/15به ارائه مدارک فوق به دفتر انجمن مراجعه کنند و کد فنی خود را دریافت کنند . مربی که دارای کد فنی هستند میتوانند در باشگاه ها تدریس نمایند و ....

ادامه

سرای احمد امشب رشک طور است زمین و آسمان غرق سرور است نهد پا در جهان دخت محمد (ص) به راهش از جهان گلریز حور است ( میلاد دختر نبوت ، مادر امامت ، بر خانواده بزرگ پیلاتس مبارک به امید موفقیت بانوان ایرانی   ....

ادامه