ایمان متقیان نژاد  با گفتگو با سایت پیلاتس ، نقطه نظرات خود را در مورد برخی تلاشها برای مخدوش ساختن فضای این روزهای پیلاتس  عنوان داشت که در ادامه می خوانید. به نظر من باید ایراد بزرگی در خانواده پیلاتس  وجود داشته باشد که پرخاشگری و توهین و تهمت بعضی از دوستان  در مقابل کمیت ....

ادامه

فدراسیون ورزش همگانی در سال اقتصاد و فرهنگ، عزم ملی و مدیریت جهادی، حرکت جهادگونه حوزه ورزش همگانی کشور را با شعار "همه با هم برای ورزش همگانی" (All  Together For Sport For All)، سرلوحه برنامه های خود قرار داده است.  به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش همگانی، به منظور ا ....

ادامه

به گفته سرپرست پیلاتس ایمان متقیان نژاد اولین دوره کلاس مربیگری درجه 3 و 2  و همچنین کلاس مدرسی پیلاتس جهت بالا بردن سطح علمی هنرجویان و مربیان پیلاتس با حضور مدرسین بین المللی در ماه اردبهشت در تهران و شیراز اشاره نمود  . گفتی از شرایط حضور و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام  دوره در اطلا ....

ادامه

به گفته سایت فدراسیون ورزشهای همگانی متن رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی با قدردانی از پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر استفاده عموم مردم از امکانات ورزش همگانی، گفت: نگاه ویژه مقام معظم رهبری، وظیفه و مسئولیت ما را در قبال سلامت آحاد مردم، بیش از پیش کرده است. علی مجدآرا افزود: مقام م ....

ادامه

اسامي قبول شدگان مربيگري درجه 3 پيلاتس كه در تاريخ 92/12/10 تا تاريخ 92/12/14 استان آذربایجان غربی در اين دوره شركت كرده بودند به شرح ذيل مي باشد : 1- كاميا سرخابي 2- شيدا عيسي زاده 3- غذاله حسيني 4- مرضيه حلاج 5- مهناز كوهي 6- ليلا جبارزاده 7- گلشن حلاج 8- شبنم شكوري ....

ادامه

پیلاتس جیست ؟ 1/ آراﻣش: ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت پیلاتس را ﺑﺎ آراﻣﺶ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آراﻣﺶ تنبلی ﻧﯿﺴﺖ 2/ ﺗﻣرﮐز: ﻻزﻣﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﯿﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺖ. ﺗﻔﮑﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﺣﺮﮐﺎت در ورزش پیلاتس  ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. ....

ادامه