نتایج مربیگری درجه 3 بانوان با مدرسی خانم عطایی

1396/03/01

اعلام نتایج مربیگری درجه 3 بانوان        با مدرسی سرکار خانم عطایی      02/19 الی 02/25   تهران با حضور 36 هنرجو قبول شدگان دوره

 

1/ زهرا حسن سولقانی                        قبول

2/لیلا لوورز                                        قبول

3/فرزانه معظمی گودرزی                      قبول

4/سارا احمدی احمدی                        قبول

5/ حدیثه رحمی                                قبول

6/الهه نصری                                    قبول

7/مریم موثق محمد قاسم لو                قبول

8/ناهید جهان تیغ                             قبول

9/مرضیه کشاورز                              قبول

10/معصوم غفاری                             قبول

11/پریسا پور یگانه                            قبول

12/پروانه عدالت                               قبول

13/هاجر فولادوند                             قبول

14/فخرالسادات جمالی                      قبول

15/ شهرزادبنال                               قبول

16/سودابه دهقان                            قبول

17/فاطمه محتشمی                        قبول

18/المیرا بیرم زادگان                        قبول

19/زهره حبیبی                              قبول

20/الیناز محسن پور                         قبول

21/لیلا مشهدی                             قبول

22/فاطمه حیرانی                           قبول

23/مرضیه اسد                              قبول

24/منیره حسینپور                           قبول

25/هدی فتاحیان                            قبول

26/سید فاطمه موسوی                    قبول

27/زهرا رضایی                                قبول

   قلب پیلاتس می تپد