فرم ثبت نام شرکت در دوره مربیگری درجه 2 پیلاتس ویژه بانوان

1396/03/10

فرم ثبت نام شرکت در دوره مربیگری درجه  2 پیلاتس  ویژه بانوان

 

شماره متقاضی :

این قسمت مخصوص ثبت نام میباشد

 

 

احتراما با توجه به بخشنامه صادره به استحضار میرساند :

اینجانب                                     فرزند                              شماره شناسنامه                            وکد ملی

کدپستی                                                مدرک تحصیلی                                   تاریخ تولد     

محل تولد                             محل صدور

آدرس محل سکونت

تلفن منزل                                                              تلفن همراه

تاریخ صدور حکم مربیگری درجه 3                                                           نام مدرس دوره مربیگری درجه 3

با رعایت کلیه ضوابط تدوین شده از سوی فدراسیون ورزشهای همگانی تقاضای شرکت در دوره مربیگری درجه 2 پیلاتس را دارم.

با تقدیم مدارک مشروحه زیر خواهشمند است اقدام لازم را مبذول فرمایید.

1.ارائه معرفی نامه از هیات ورزشهای همگانی استان مربوطه

2.فتوکپی شناسنامه برابر اصل

3.دوقطعه عکس 3*4

4.کپی پشت و رو از کارت ملی برابر اصل

5.کپی مدرک تحصیلی برابر اصل حداقل دیپلم متوسطه یا گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه

6.کپی مدرک مربیگری پیلاتس درجه 3 برابر اصل  که 3سال از آن گذشته باشد.

7.کارنامه دروس تئوری درجه 2 برابر اصل

8. کپی بیمه ورزشی و گواهی سلامت از پزشک

9.فیش بانکی به مبلغ 000/600/4 ریال  به حساب 2698600116293371  بانک پاسارگاد به نام فدراسیون ورزشهای همگانی

تاریخ برگزاری 14/الی 20  تیرماه میباشد.        

 مهات ثبت نام 17/03/1396                                                                                                               امضاء هنرجو