تشریح دستاوردهای سفر نمایندگان فدراسیون ورزشهای همگانی از حضور در نشست جهانی پیلاتس

1396/10/04

تشریح دستاوردهای سفر نمایندگان فدراسیون ورزشهای همگانی از حضور در نشست جهانی پیلاتس
تفاهم نامه ها ، انتقال تجربیات و توسعه ورزش همگانی : رییس فدراسیون ورزشهای همگانی سفر نمایندگان فدراسیون را به صربستان مهم و ارزنده توصیف کرد و اظهار داشت : انعقاد تفاهم نامه ها ، کسب آخرین تجربیات در حوزه ورزش پیلاتس در راستای توسعه ورزش همگانی از مهم ترین دستاوردهای این سفر است .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی ، دکتر علی مجدآرا رییس فدراسیون ورزشهای همگانی در جلسه عصر روز گذشته در محل فدراسیون که با حضور ایمان متقیان نژاد و نوشین کلانی رییس و نایب رییس انجمن پس از بازگشت از صربستان برگزار شد و به ارائه گزارش ها و فعالیت های صورت گرفته اختصاص یافته بود سفر به صربستان و حضور در نشست جهانی پیلاتس را مهم و ارزنده توصیف کرد و اظهار داشت : تفاهم نامه ها ، جذب مشارکت کنفدراسیون جهانی پیلاتس و انتقال تجربیات موفق در حوزه ورزش پیلاتس که لازمه تحقق توسعه ورزش همگانی است از مهم ترین دستاوردهای این سفر است .
رییس فدراسیون ورزشهای همگانی با اشاره به موفقیت انجمن پیلاتس در سطح داخلی و بین المللی افزود : انجمن باید چون گذشته با برنامه ریزی منظم قدم های محکم بردارد ، همچنین با توجه به درج برنامه های بین الملل ایران در دنیا باید برنامه ها با نظم و به صورت فنی برگزار شود .
دکتر مجدارا تصریح کرد : با توجه به بستن تفاهم نامه با یکی از دانشگاههای معتبر دنیا خانواده پیلاتس از این فرصت استفاده تا از تجربیات اساتید این دانشگاه استفاده نماید .
از جمله مهمترین موارد ارائه شده توسط متقیان نژاد ، انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه دولتی صربستان ، کنفدراسیون جهانی پیلاتس ، رییس اموزش پیلاتس کنفدراسیون جهانی و فدراسیون ورزشهای همگانی صربستان بود .
در پایان جلسه ، متقیان نژاد ضمن اهدای الواحی که توسط فدراسیون جهانی پیلاتس برای دکتر مجدآرا ارسال شده بود در خصوص برگزاری دوره بین المللی پیلاتس با حضور مدرسین برجسته بین المللی این رشته توضیحاتی را ارائه داد .