دکتر مجدآرا رییس فدراسیون ورزشهای همگانی دریافت نشان درجه 1 پیلاتس جهان

1397/02/01

اهداء نشان پیلاتس توسط دکتر مجدآرا به جناب آقای دکتر مالکوم مویر هد (نائب رئیس mk) , خانم دکتر تامارا رادکویک(مدرس بین المللی) ، آقای سرجان (نماینده کنفدراسیون )

https://t.me/pilatessociety/5929