سمینار تخصصی سالن شماره یک و همزمان در سالن شماره دو توسط ویدئو کنفرانس

1397/02/01

با شکوه ترین رویداد علمی پیلاتس ایران با حضور 525 نفر از مربیان فعال این رشته