آغاز دوره مدرسی آقایان

1397/02/01

آغاز شروع دوره مدرسی آقایان برای اولین بار در ایران با حضور 60 مربی برتر زشته پیلاتس

25 الی 28 فروردین 1397

با حضور مدرس جهانی این رشته