نشان شایستگی فدراسیون ورزش های همگانی به ایمان متقیان نژاد اهدا شد .

1397/05/21

به گفته روابط عمومی انجمن پیلاتس در روز سمینار تخصصی پیلاتس که در تاریخ 17 مرداد ماه در تهران برگزار شد انجمن پیلاتس به عنوان انجمن برتر فدراسیون و از سوی دکتر علی مجدآرا ریاست فدراسیون نشان شایستگی به ایمان متقیان نژاد اهدا شد .

موفقیت ادامه دارد