اسامی مربیان رسمی انجمن پیلاتس بانوان

1397/06/03

 

1 ابراهیمی ورکیانی نرگس 021/19
2 احسانیان مریم 021/14
3 احسانیان طاهره 021/15
4 احمدی غزاله 021/55
5 اسماعیل پور آیدا 021/163
6 اسماعیلی مهرناز 021/31
7 اشکریز اقدس 021/196
8 اعظم منش رابعه 021/190
9 افراسیابی مرجان 021/286
10 اکبری ابیانه سارا 021/165
11 امرودی زهرا 021/167
12 امیدی فریبا 021/156
13 امیرکیانی پانته آ 021/197
14 اهرایی معصومه 021/170
15 آذرباز احیاء 021/138
16 آرمان آرزو 021/29
17 آرین پوراندخت 021/132
18 آشتیانی ملیکا 021/198
19 آقابیک ناهید 021/56
20 باباجانیان نسرین 021/35
21 باباخانی روشنک 021/32
22 باباش پور تارا 021/85
23 بابایی سیما 021/127
24 بادامی سمیه 021/13
25 باقری عاطفه 021/54
26 باقری مهر بهناز 021/178
27 باقی نرگس 021/86
28 بختیاری ساناز 021/57
29 برزجان طیبه 021/179
30 برغمدی مریم 021/191
31 برومندیان الهه 021/263
32 بلوریه شیلا 021/282
33 بلوریه تینا 021/283
34 بنان شهرزاد 021/199
35 بهبودیان مهناز 021/87
36 بهشتی میتراسادات 021/88
37 بهمن زاده اعظم 021/200
38 بیات مقدم زینب 021/129
39 بیرمزادگان المیرا 021/201
40 بینایی راد زهرا 021/78
41 پارسا فاطمه 021/89
42 پارساپور شیرین 021/90
43 پارسایی نسترن 021/303
44 پرتوی وحیده 021/162
45 پرتوی وحیده 021/2
46 پزشکی نیلوفر 021/53
47 پژهان سحر 021/202
48 پناه بر نازنین 021/18
49 پوردلجو مهرناز 021/59
50 پورزنجانی عطیه 021/58
51 پورزنجانی مهدیه 021/69
52 پوریگانه پریسا 021/297
53 پولادیان شهره 021/3
54 پیرساحلی آنیتا 021/91
55 تاج بخش نسرین 021/5
56 ترک زبان ناهید 021/20
57 ترک زبان طاهره 021/21
58 ترکمنی منیر 021/272
59 تفتیشی فاطمه 021/203
60 تفوقی رامونا 021/36
61 تلخابی مژگان 021/33
62 توفیقی فریده 021/158
63 توفیقیان صدیقه 021/173
64 توکلی معصومه 021/166
65 ثقفی سمیرا 021/204
66 جعفری فاطمه 021/146
67 جعفری اشرف 021/37
68 جمالی فخرالسادات 021/185
69 جمشیدی نگار 021/92
70 جهان تیغ ناهید 021/278
71 جهاندیده آرزو 021/60
72 جهانفر نغمه 021/169
73 جوادپور شهناز 021/205
74 جوانمردی پریسا 021/188
75 چگینی رقیه 021/206
76 حاجی رضا خباز زهرا 021/276
77 حاجی علیزاده مینا 021/273
78 حاجی محمد مریم 021/207
79 حبیبا اکرم 021/208
80 حجازی نیلوفر 021/77
81 حسن زاده مرجان 021/295
82 حسینی سیده زهرا 021/23
83 حسینیان سپیده 021/302
84 حکاکیان مریم 021/150
85 حمیدی پور نیر 021/152
86 حیدری زهرا 021/192
87 حیرانی فاطمه 021/186
88 خامسی الهام 021/294
89 خدامرادی فاطمه 021/148
90 خزایی سمانه 021/195
91 خسروی زهره 021/210
92 خلیلوند فاطمه 021/38
93 خوش نازنین 021/211
94 خوش نشین مریم 021/25
95 خوشکام تکتم 021/149
96 درخش چشم  مریم 021/30
97 درخشان سرشت سارا 021/131
98 دروی  مریم 021/212
99 درویش سمیرا 021/12
100 دلشاد مریم 021/213
101 دلیر طاهره 021/214
102 ذاکری مهناز 021/52
103 ذاکری ناهید 021/93
104 ذوالفقاری ناهید 021/215
105 راداکبری آینا 021/94
106 رادفر الهه 021/159
107 راوند فتانه 021/142
108 رحیمی سمیرا 021/39
109 رحیمی منصوره 021/81
110 رزوان تینا 021/280
111 رستم زاده معصومه 021/125
112 رضایی سارا 021/216
113 رضایی فرناز 021/130
114 رضایی مژده 021/4
115 رضوانیان شادی 021/80
116 رنجبر زهرا 021/40
117 زارعی نسیم 021/155
118 زارعی مینا 021/245
119 زرین بال سیمین 021/217
120 زعیم زاده فهیمه السادات 021/137
121 زمانی فاطمه 021/218
122 زندیه میترا 021/219
123 ستاری زاده مریم 021/220
124 سراجی اصل سهیلا 021/221
125 سرخیل سوسن 021/95
126 سعیدی   سحر 021/222
127 سعیدی راد نازنین 021/175
128 سلطان اوغلو نیلوفر 021/223
129 سلطانی مرضیه 021/187
130 سلطانیان شهین 021/265
131 سلیمانی سپیده 021/61
132 سلیمانی ندا 021/73
133 سلیمانی سیما 021/83
134 سلیمانیان آناهیتا 021/292
135 سناجیان آتش 021/24
136 سهامی فرینوس 021/128
137 سهرابی ژینوس 021/224
138 سهرابی نصیبه 021/251
139 سهرابی زاده ژیلا 021/96
140 سهرابی زاده ژیلا 021/96
141 سوری مریم 021/97
142 سیدشهابی نرگس 021/68
143 شادمهری آزاده 021/98
144 شاقلانی پور مهناز 021/141
145 شاکرمی پروانه 021/171
146 شاملو سحر 021/99
147 شاهراه مریم 021/301
148 شاهی شیرین 021/225
149 شجاعی زهرا 021/79
150 شعبانی گلبرگ 021/209
151 شکرایی سودابه 021/100
152 شکری مقدم مونا 021/226
153 شمس آفرین 021/227
154 شمس مریم 021/26
155 شمسا شکوه السادات 021/41
156 شیخ فتحعلی صدیقه 021/228
157 شیرازی فر میترا 021/160
158 صابری آزاده 021/139
159 صادقی فرشته 021/229
160 صادقی مریم 021/230
161 صالح زاده زهرا 021/126
162 صالحی پگاه 021/144
163 صالحی نازنین 021/262
164 صحاف زاده فاطمه  021/7
165 صدوقیان مریم 021/101
166 صدیق افشار سولماز 021/124
167 صفاریه سارینا 021/281
168 صفایی نشاط 021/231
169 صنایعی   021/232
170 صولتی هشتجین مهناز 021/233
171 صیاد جهانخواه معصومه 021/234
172 ضیایی مرضیه 021/8
173 طالعی مونا 021/102
174 طاهری  فاطمه 021/304
175 طاهری مهر پرنیا 021/235
176 طهماسبی صفورا 021/6
177 ظفراردلان کارون 021/236
178 عاطفه کیا سپیده 021/122
179 عالی نژاد زهرا 021/65
180 عباسی  مونا 021/103
181 عباسیان سمانه 021/237
182 عبدالهی مینا 021/140
183 عدل پرور مرجان 021/238
184 عدل پرور ملیکا 021/75
185 عرب خزایی راحله 021/194
186 عزیزی فاطمه 021/291
187 علی آبادی مرجان 021/239
188 علی پور سعیده 021/296
189 علی حسن زاده فرزانه 021/104
190 علی دربندیان زهرا 021/145
191 علیدوست سمیه 021/177
192 عمرانی زهرا 021/240
193 غفرانخواه اکرم 021/135
194 غلامزاده فرشته 021/241
195 غنی ثریا 021/84
196 غیبی کیانا 021/298
197 فارسی دینا 021/299
198 فتحی سحر 021/43
199 فرجی نسترن 021/184
200 فرزانه فرح 021/242
201 فیض آبادی نسرین 021/151
202 قاسمی مهکامه 021/105
203 قاسمی زهرا 021/266
204 قاسمی آیسان 021/293
205 قدمی اورانوس 021/243
206 قدمی ویدا 021/63
207 قراچورلو شهرزاد 021/44
208 قراویری فاطمه 021/189
209 قشقایی شیما 021/244
210 کاظمی فرشته 021/153
211 کاظمیان صبرا 2164
212 کاغذی بهناز 021/172
213 کامرانی رشانی بهار 021/157
214 کایدپور شیرین 021/106
215 کرجی بان ماهر سمیه 021/279
216 کروبی شهره 021/107
217 کریم پور راد نیلوفر 021/147
218 کریمی اناری سعیده 021/246
219 کریمی اناری عادله 021/22
220 کریمی خراسانی فاطمه 021/108
221 کریمی نشاط انیسه 021/11
222 کشاورزی مرضیه 021/247
223 کل العماد فاطمه سادات 021/248
224 کلهر مینا 021/271
225 کلوت هما 021/143
226 کیانزاده فرحناز 021/109
227 گلیایی آرزو 021/65
228 گوشتاش مهرناز 021/180
229 لبانی مطلق مرجان 021/176
230 لشگری ندا 021/110
231 لطف الهی مهتاب 021/111
232 مجیدی نرگس 021/287
233 محبی مهسا 021/134
234 محبی نژاد سهیلا 021/112
235 محتشمی فاطمه 021/284
236 محرابی زهره 021/249
237 محمد علی پور صدیقه 021/274
238 محمدشیرازی راضیه 021/113
239 محمدی شایسته 021/250
240 محمدی منیره 021/45
241 محمدی دوست مریم 021/174
242 محمدی نیا شیده 021/46
243 مرادی مهرناز 021/267
244 مرتضوی مهریزی فاطمه 021/193
245 مروتی سعیده 021/123
246 مسعودی زهره 021/161
247 مشایخی عفت 021/10
248 معصومی سارا 021/47
249 معماری فاطمه 021/114
250 مقدسی لیلی 021/34
251 ملک پور سحر 021/115
252 ملکیان سمیرا 021/76
253 منصوری مینو 021/9
254 مهدوی مریم 021/252
255 مهدی پور سیده شهلا 021/268
256 مهردادی مژگان 021/82
257 مهری ساناز 021/253
258 مهریاری زهره 021/48
259 موسوی شعله 021/66
260 میثاقی مهشید 021/49
261 میرجانی اقدم حبیبه 021/17
262 میرجانی اقدم حمیده 021/16
263 میرصاحبدلان معصومه 021/70
264 میوه چیان حماسه 021/254
265 نادر پور نگار 021/255
266 نادری افسر 021/133
267 نادی پریسا 021/289
268 ناطقی محبوبه 021/181
269 ناظری ساناز 021/256
270 ناظری لیدا 021/269
271 ناظمی فاطمه 021/257
272 نجات چتری زهرا 021/275
273 نجمی الهام 021/116
274 نجمی سعیده 021/67
275 نژادصاحبی نجمه 021/27
276 نظربیگی زهره 021/136
277 نوتاش افسانه 021/183
278 نوروزی مریم 021/258
279 نوروزی زینب 021/117
280 نوروزی رعنا 021/118
281 نوری آرزو 021/119
282 نوری همدم 021/285
283 نوری ماهنوش 021/290
284 هاشمیان مینا 021/259
285 همایونی منصوره 021/154
286 هوشمند مریم 021/270
287 وایزی شیرین 021/300
288 وایزی شیرین 021/300
289 وحیدی سارا 021/264
290 وحیدی شراره 021/288
291 ویسی هدی 021/50
292 یاسوار سارا 021/74
293 یاسی سمیه 021/120
294 یاوری نفیسه 021/277
295 یزدان دوست پرستو 021/121
296 یزدانیان شقایق 021/260
297 یعقوبی مریم 021/71
298 یوسف پور زهرا 021/51
299 یوسف پورقچانی سمیه 021/168
300 یوسفی دارستانی رقیه 021/1