برگزاری اولین دوره مربیگری پیلاتس ویژه آقایان درجه 2 پیلاتس

1397/06/19

برگزاری اولین دوره مربیگری پیلاتس ویژه آقایان درجه 2 پیلاتس
اولیندوره مربیگری درجه 2 پیلاتس ویژه آقایان پس از دوازده سال با حضور مدرس بین المللی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، اولین دوره مربیگری درجه 2 پیلاتس ویژه آقایان درتاریخ 97/6/11 پس از دوازده سال با حضور مدرس بین المللی برگزار شد.
این دوره که برای ارتقای سطح مربیان پیلاتس داخل برگزار گردید، به مدت شش روز ادامه یافت.
انتهای پیام/