برگزاری اولین دوره مربیگری درجه 2 ویژه بانوان

1397/06/19

برگزاری اولین دوره مربیگری درجه 2 ویژه بانوان

دوره مربیگری درجه 2 پیلاتس ویژه بانوان با حضور مدرس بین المللی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، سومین دوره مربیگری درجه 2 پیلاتس ویژه بانوان درتاریخ 97/6/11 پ با حضور مدرس بین المللی برگزار شد.
این دوره که برای ارتقای سطح مربیان پیلاتس داخل برگزار گردید، به مدت شش روز ادامه یافت.