نشست ارزيابي عملكرد انجمن پیلاتس در سال گذشته برگزار میشود .

1397/09/26

نشست ارزيابي عملكرد انجمن پیلاتس  در سال گذشته  برگزار میشود .

اولين نشست آسيب شناسي و ارزيابي عملكرد انجمن پیلاتس  در سالهای گذشته  روز پنج شنبه در دفتر انجمن برگزار میشود .
به گزارش سايت انجمن پیلاتس ، در اين نشست با حضور ریاست انجمن و صاحب نظران و کارشناسان رشته پیلاتس برگزار خواهد شد و همچنین  نقاط قوت و ضعف عملكرد انجمن  و كادر فني مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت  و پيشنهادات و راهكارهاي لازم براي بهبود عملكرد برنامه های آتی  ارائه میشود .

گزارش تکمیلی پس از برگزاری نشست انعکاس داده میشود .