انجمن پیلاتس معرفی نردبان و کمان

1397/10/17

نردبان و کمان: نردبان و کمان برای به چالش کشیدن ماهیچه های شکمی و کمر و همچنین تقویت ستون فقرات برای افزایش انعطاف پذیری بدن طراحی شده است. همچنین این وسیله برای تصحیح وضعیت بدنی فرد کشش ستون فقرات و همچین افزایش تنفس فرد استفاده می‌شود. ویژگی هایی که نردبان و کمان دارد شامل  تقویت و کشش عضلات ستون فقرات، کشش عضلات لگن، فراهم آوردن امکان کشش عضلات قفسه سینه، لیجاد کنترل و پایداری، افزایش عضلات بازو و ران می باشد. این دستگاه بدون هیچ نوع فنری حرکت را پیچیده تر می کند.