پیشرفت آقایان از سال 92 به بعد چشمگیر بوده است

1397/12/22

به گزارش روابط عمومی انجمن پیلاتس پیشرفت آقایان از سال 92 به بعد چشمگیر بوده است .

 شاهد پیشرفت اقایان در عرصه های داخلی و بین المللی هستم .

تمامی عکس های موجود در کنگره پیلاتس

 http://www.davidmohseni.com

موفقیت ادامه دارد