ثبت نام سمینار دو روز پیلاتس با موضوع همسانسازی مربیان فعال

1398/05/26

کمیته برگزاری سمینار دو روز پیلاتس اعلام کرد برای اولین برای ثبت نام ها توسط سایت فدراسیون انجام می شود و ظرفیت بسیار محدود  است .

کمیته برگزاری در گزارشی گفت به هیچ عنوان ثبت نام تمدید نمی شود و دستی قابل قبول نیست .

ثبت نام این دوره فقط از طریق سایت فدراسیون انجام میشود .

http://register.isfaf.ir/courses/سمینار-دو-روز-پیلاتس-انجمن-پیلاتس

موفقیت ادامه دارد